fbpx

Gwarancja

Okres gwarancyjny ustalany jest indywidualnie. Istnieje możliwość odpłatnego przedłużenia gwarancji lub wykupienia specjalnej usługi SLA

Utrata gwarancji następuje w momencie ingerencji osób trzecich w kod źródłowy strony.

Nie udzielamy gwarancji na rozszerzenia, moduły i wtyczki osób trzecich.