fbpx

Tury poprawkowe

Tura poprawkowa to ściśle określona przez klienta lista zmian, które należy dokonać w projekcie, zarazem nie może ona zmieniać ogólnego konceptu projektu.
Zmiany mogą dotyczyć m.in. rozmiarów pojawiających się na nim elementów, kolorów lub w niektórych przypadkach ich pozycji lub kształtu.
Zmiany, jakie można dokonać, są akceptowane przez autora projektu po ich otrzymaniu, wtedy szacowany jest procent zmian jakie dana tura wprowadza oraz czy zmiany te nie zmieniają ogólnego konceptu projektu.

Tura poprawkowa nie może zawierać zmian wcześniej już zaakceptowanych. Elementy projektu nie znajdujące się w turze poprawkowej są automatycznie akceptowane, nie można więc zmieniać ich w kolejnych turach.

Tłumacząc na przykładzie, kiedy w pierwszej turze nie zostaną wyszczególnione poprawki odnośnie przykładowo, tła projektu, wtedy jest on automatycznie akceptowane i w drugiej turze nie może zostać już zmienione lub żadna poprawka nie może go dotyczyć.

Reasumując, projekt od zera i wszelkie inne projekty mogą mieć 2 tury poprawkowe, jest to standard rynkowy. Po zakończeniu projektu dajemy go do akceptacji, wtedy powinniśmy otrzymać od feedback lub akceptację projektu.

Po otrzymaniu feedbacku, przygotowujemy poprawki, jeśli nie wymagają one zbudowania projektu na nowo, ponownie dajemy do akceptacji.
Wszystko to co nie zostało uwzględnione w feedbacku jest automatycznie akceptowane, dlatego też po przysłaniu ponownie do akceptacji można jeszcze raz przesłać nam feedback, jednakże może on dotyczyć tylko dokonanych zmian.Ma to na celu usprawnienie prac, ponieważ dostajemy jeden/dwa, ale konkretne feedbacki więc nad jego realizacjami siadamy raz a porządnie.
Pozwala to na większe skupienie się na projekcie i przywiązaniu uwagi przez co przyczynienie się do jego szybszej realizacji a nie ciągnięcia go w nieskończoność